Utskrift
Treff: 23635

Her kan du se film fra boring av en energibrønn.
Filmen viser hele prosessen fra vi ankommer til vi forlater oppdragsgiveren.

Som du ser av filmen het vi Heddal Anlegg AS tidligere. Da var brønnboring ett av våre arbeidsfelt. Nå har vi spesialisert oss og satser på kun brønnboring.