Utskrift
Treff: 24457

Energibrønner benyttes for å hente lagret varme fra fjellet. En energibrønn er et borehull på ca. 11-14 cm i diameter, og en boredybde på 80 - 200 m.

En kollektorslange av plast monteres i borehullet og fylles med miljøvennlig kjølevæske. Kollektorvæsken sirkulerer i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen.

Varmepumpen henter ut energien og flytter varmen inn i huset. Ved bruk av bergvarme, som er den mest effektive metoden for utnytting av "grønn energi", sparer du hele 75-80% av dine oppvarmingskostnader.

 

ENERGIBORING FRA
HEDDAL BORING AS

 • Transport til borested
 • 3m stålrør 140 eller 168mm
 • Borsko
 • Boring antall meter etter avtale
 • Bunnlodd
 • Kollektor
 • Topplokk
 • Kollektor fylt med miljøvennlig kjølevæske hx35
 • Alt ferdig montert
 • Opprydning av emballasje
 • mm.